Δελτίο ΤΥΠΟΥ – Όμορφη Πόλη – Γιάννης Μπακας

0
284

Στη δημοσσιότητα έδωσε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Χαλκίδας το σχεδιο διοίκησης του Δήμου

1ος Άξονας

Ο 1ος Άξονας έχει να κάνει με την καρδιά των όσων πιστεύουμε.
Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι δεν ξεχνάμε ότι δουλεύουμε για το κοινό καλό.
Αν κοιτάμε τα πράγματα από την οπτική του πολίτη είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς πρέπει να πορευτούμε και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις.
Η διαφάνεια, η νομιμότητα, η χρηστή διοίκηση είναι οι αρχές που θα ορίσουν, θα οδηγήσουν και θα τυποποιήσουν τη συμπεριφορά μας.
Η διαφάνεια είναι ο ουσιαστικός παράγοντας για να προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή.
Μια διαφανής διοίκηση βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, ώστε οι πολίτες να αξιολογούν τόσο τις επιλογές όσο και τα παραγόμενα αποτελέσματα.
Η αρχή της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης εγγυάται την υποχρέωση να ενεργούμε στα πλαίσια του νόμου και να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του.
Σε αυτό το πλαίσιο η αρχή της χρηστής διοίκησης μας υποχρεώνει να αποφεύγονται άδικες για τον πολίτη λύσεις. Ο σεβασμός των αναγκών των δημοτών είναι το κλειδί για την λύση των προβλημάτων της εποχής.
Αρχές

-Ιεράρχηση των αναγκών.
Τι σημαίνει αυτό; Η διοίκηση θα δουλεύει για όλους μας και όχι για κάποιους από εμάς.
Ο δήμος θα είναι δίπλα μας για να στηρίζει και να βοηθάει τους πιο αδύναμους και όχι να διασφαλίζει τους ισχυρούς με τις περισσότερες διασυνδέσεις και τα περισσότερα χρήματα.

Δες επίσης:  Κωνσταντίνος Ζέρβας. Χαλκίδα όμορφη πόλη. Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος

-Τελειώνουμε μια και καλή με τις πελατειακές σχέσεις.

Ενισχύουμε την απόλυτη πρόσβαση των πολιτών σε κάθε δραστηριότητα της διοίκησης.
Δεσμευόμαστε πως τα νομικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται ή συμμετέχει ο Δήμος, εφαρμόζουν τα ίδια ακριβώς κριτήρια διαφάνειας.
Εξασφαλίζουμε τη μέγιστη διαφάνεια στα αποφασιστικά όργανα κάθε είδους και κάθε επιπέδου.
Πλήρης τήρηση της νομιμότητας και απόλυτη διαφάνεια για τις προσλήψεις τους διαγωνισμούς τις συμβάσεις τις προμήθειες.

Προτάσεις

Δημοσιότητα των συνεδριάσεων όχι μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και κάθε οργάνου, Επιτροπής, καθώς και των Δ.Σ. των συνδεδεμένων νομικών προσώπων. Μετάδοση αυτών μέσω live streaming, καταγραφή των πρακτικών και αποθήκευση αυτών στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι μεγαλύτερες επικρίσεις αφορούν στον τρόπο εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ είναι διάχυτη η καχυποψία όσον αφορά την καλή εκτέλεση των έργων και τη νόμιμη διαχείριση των προμηθειών.
Θεσπίζεται ηθικός κώδικας συμπεριφοράς πολίτη, υπαλλήλου και αιρετού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Έντιμη διαχείριση, διαφανής, πραγματικά οικονομική και αποτελεσματική, με βάση τόσο περιβαλλοντικά όσο και ενεργειακά κριτήρια.
Απόλυτη διαφάνεια στα δημόσια έργα με δημοσιοποίηση όλων των προσφορών των συμμετεχόντων, καθώς και των αιτιολογημένων πρακτικών κατακύρωσης αυτών.
Απόλυτη διαφάνεια στις προσλήψεις, οι οποίες θα γίνονται με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο και απολύτως σύμφωνες με τα δημοσιευθέντα στην προκήρυξη κριτήρια.
Προτεραιότητα ο αποτελεσματικός και πραγματικός έλεγχος που θα διαχέεται και σε κάθε νομικό πρόσωπο που συνδέεται με τον δήμο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.
Δημιουργία αποθήκης στα πλαίσια Α.Ε., ώστε να ελέγχονται με απόλυτη ακρίβεια και ηλεκτρονικά οι προμήθειες του δήμου και να μην εξαφανίζονται υλικά.
Κάθε προμηθευτής του δήμου θα φαίνεται συνεπής στην ιστοσελίδα, όπως και το σύνολο των προμηθειών που έχει αναλάβει, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που έχει πληρωθεί.
Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας για να αξιοποιήσουμε το καλύτερο ανθρώπινο υπάρχον προσωπικό του δήμου, οι οποίοι είναι συνεργάτες μας και διαρκής εκπαίδευση αυτών. Προς τον σκοπό αυτό ενισχύουμε τη διαρκή επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης, εξυπηρέτησης, πληροφορικής και on the job.

Δες επίσης:  ΧΑΛΚΙΔΑ: Γιάννης Μπάκας - Όμορφη πόλη - Υποψήφιος Δήμαρχος

Ίδρυση αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας

Δεν πιστεύουμε ότι η ψήφος είναι μια εξουσιοδότηση εν λευκώ, αλλά ενισχύουμε τη συμμετοχή του πολίτη και το δικαίωμα ελέγχου στις πράξεις της διοίκησης.
Προς τον σκοπό αυτό ιδρύεται αυτοτελές γραφείο διαφάνειας, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία, που αφορούν σε δραστηριότητες της διοίκησης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με μια απλή αίτηση οποιοσδήποτε πολίτης θα έχει πρόσβαση και απάντηση για κάθε οικονομικό στοιχείο, για κάθε προμήθεια, για κάθε πράξη και για κάθε πληρωμή.
Προϋπολογισμός εκ του μηδενός για τον δήμο, τη ΔΕΥΑΧ και τα νομικά πρόσωπα σε απλή κατανοητή μορφή, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τα έξοδα της διοίκησης.
Στο παραπάνω γραφείο θα υπάρχει τμήμα καταγγελιών για παράνομες συμπεριφορές αιρετών και υπαλλήλων, καθώς και ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυμία του καταγγέλλοντος. Οι καταγγελίες που αφορούν σε περιπτώσεις διαφθοράς θα καταλήγουν απευθείας στον δήμαρχο, ενώ το σύστημα θα έχει άμεση σύνδεση με την Εισαγγελία.
Κοντά στον δημότη

Δες επίσης:  ΧΑΛΚΙΔΑ: Διακοπή νερου ξανα. Τραγική ενημέρωση από το ΔΗΜΟ

Η εξυπηρέτηση του δημότη περνάει σε πρώτο πλάνο.
Γραμμή δημότη «τετραψήφια τηλεφωνική» και ηλεκτρονική όλο το 24ωρο για την επίλυση των μικρών προβλημάτων της καθημερινότητας, χωρίς να χρειάζεται να βρεθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
Οργάνωση του δήμου στα πρότυπα ευρωπαϊκών δήμων και δημιουργία μονάδας εσωτερικής τυποποίησης και εφαρμογής, εσωτερικών διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας με υιοθέτηση διεθνών προτύπων.
Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος εσωτερικής διακίνησης εγγράφων και διαχείρισης υποθέσεων πολιτών με ενημέρωση της πορείας της υπόθεσης του πολίτη μέσω διαδικτύου.
Απάντηση διεκπεραίωσης αιτήματος στον πολίτη σε μία, τρεις, δεκαπέντε και εξήντα ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη φύση του θέματος, ενώ σε περίπτωση μη απάντησης αυτό θα σημαίνει σιωπηρή αποδοχή της διοίκησης, ενώ θα γεννά και δικαίωμα αποζημίωσης.
Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των υπηρεσιών του δήμου.
Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω στη χρήση των Τ.Π.Ε. ως προς την παροχή υπηρεσιών. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την εμπέδωση κουλτούρας, συνεργασίας και επικοινωνίας, δίνοντας προσβασιμότητα από απόσταση.